SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIU ODLEŻYNOM

Odleżyna (lac. decubitus) – uszkodzenie skóry i lezących pod nią tkanek aż do kości. Odleżyny powstają na skutek długotrwałego ucisku. U przewlekle chorych odleżyny powstają w miejscach, które stykają się z podłożem, głównie w okolicy kości krzyżowej, kości ogonowej, pośladków, na pietach lub biodrach.
W stanach ciężkich nawet na ramionach, kostkach, kolanach. Odleżyny najczęściej występują u chorych obłożnie, tych którzy maja trudności z poruszaniem się w łóżku i nieprzytomnych. Choroby, które sprzyjają powstawaniu odleżyn to m.in. cukrzyca, miażdżyca. Dotykają pacjentów po urazach wielonarządowych, z porażeniami kończyn, po przebytych udarach mózgowych, z zaawansowana miażdżycą mózgu.
 
Sprzęt który można wykorzystać w profilaktyce przeciwodleżynowej i w leczeniu odleżyn:


Poduszki i materace gąbkowe - dobrze dostosowują się kształtem do ciała oraz przeznaczone są do rożnego rodzaju siedzisk. Poduszki optymalizują nacisk wywoływany przez ciężar ciała. Ich zaleta jest niska cena oraz mala waga.
imagePoduszki pneumatyczne - do grupy tej możemy zaliczyć pneumatyczne kola gumowe, jak również, poduszki wykonane z kauczuku neoprenowego. System przepływu powietrza zapewnia stabilna i skorygowana pozycje na łóżku lub w wózku inwalidzkim, dobre odciążenie pacjenta.
imageMaterace dynamiczne zmiennociśnieniowe - zbudowane są z wielu komór, które są automatycznie i naprzemiennie wypełniane powietrzem. Dzięki temu cyklicznie zmieniane są punkty podparcia osoby na nim lezącej (nie ma miejsca stale uciśniętego) a jej ciało utrzymywane jest zawsze na stałej wysokości. Skuteczniejsze odciążenie oferują materace wyższe i zawierające większą liczbę komór powietrznych. Chory zapadając się w wysoki i miękki materac zwiększa powierzchnie ciała mającą bezpośredni kontakt z materacem. Jego ciężar „rozkłada się” na większą powierzchnie i w ten sposób zmniejsza się siłą nacisku wywierana na jego ciało.
 
image
 
Informacje o refundacji


Osoby niepełnosprawne i chore maja prawo do refundacji kosztów zakupu potrzebnych im urządzeń rehabilitacyjnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Refundacja objęte są miedzy innymi materace i poduszki przeciwodleżynowe. Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze ( w tym materac, poduszka przeciwodleżynowa) może przepisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a także lekarz specjalista – np. chirurg, neurolog, traumatolog, ortopeda. Niezbędna jest wizyta w RUM (Rejestr Usług Medycznych), gdzie otrzymujemy potwierdzenie zlecenia, które można zrealizować w sklepach ORTIS w Prudniku, Kłodzku i Nysie.
Dofinansowanie z PCPR


Jeśli pacjent ma problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak uzyskać dofinansowanie?

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o refundacje z PCPR., gdzie dofinansowanie sięga do 150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).
Aby otrzymać dofinansowanie należny złożyć ponizej wymienione dokumenty:
Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informacje o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS lub w sklepach ORTIS)
Numer NIP.

Zapytaj o cenę!

Email:
Temat:
Wiadomość: